Det blåste hårt och vågorna gick höga kommer vi att höra i
Evangeliet, Joh. 6:16-21.

Det var redan mörkt, lärjungarna kämpade och rodde. Då får
de se Jesus komma gående på sjön – och de blev rädda.

Vad säger Jesus? Det enda som behövs:

”Det är jag. Var inte rädda…”

”Och med ens var de framme”.

När fruktan viker – då är vi framme.