KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Allt börjar
i mörker.


När vi
samlas ute på klostrets innergård i mörkret är det en symbol för världens
ur-mörker innan ljuset skapats, liksom för gravens och dödens mörker före
uppståndelsen.

På gården brinner
en ny eld, ett hoppets tecken. När påskljuset, smyckat med Alfa och Omega samt
det innevarande årtalet tänds från denna nya eld, talar det om Kristus,
begynnelsen och änden: Om honom som är fullheten. När vi bär påskljuset in i den mörka kyrkan
bekänner vi vår tro på att ljuset från Kristi uppståndelse tar makten från
lidandets och dödens mörker, och att hans seger omfattar allt, från tidens
början till dess slut.


”Må hans
ljus förjaga allt vårt mörker.”

Efter
Skärtorsdagens mässa har altaret varit avklätt, tabernaklet tomt, koret
ödsligt. När påskens budskap förkunnas anar vi att förnyelsen av hela
mänskligheten pågår. Kristi uppståndelse fördriver all ondska, driver hatet på
flykten och skapar fred och endräkt. Allt det fallna och trasiga har börjat förvandlas till sin slutgiltiga
härlighet genom Kristi uppståndelse.


Kyrkan är
ljus och smyckad och episteltexten i Romarbrevet 6:3-11 talar om att vi som i
dopet dött med Kristus också skall få leva med honom:

”Så skall ni
se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud”.


Halleluja
ljuder igen genom kyrkan: Påskbudskapet förkunnas: Herren är verkligen
uppstånden! Graven var tom. Linnesvepningen låg kvar. Två män i skinande kläder
talar med kvinnorna, som då kommer ihåg vad Jesus sagt: att han skulle uppstå!
Kvinnorna berättade det för apostlarna och de andra, som berättade för nästa
generation och nästa och nästa… till dess budskapet nått oss.

Exsultet
sammanfattar:

”O du i
sanning lycksaliga natt, då jord och himmel möts, då Gud och människa förenas!”Allt
välsignas denna heliga natt…. All välsignelse utgår från Kristus.

Också
påskmaten välsignas.


Den eld som
tänts av glöden från Guds härlighet fördelas i många små lågor och växer till
genom att delas av många (jmfr
Exsultet)