När ett kloster
väljer en ny priorinna föregås det av en lång tid av bön till den helige Ande.
Så har livet i Heliga Hjärtas kloster de senaste månaderna varit präglade av
tacksamhet för Moder Johannas ämbetstid, för att hon lett klostret med stor
värme och omsorg, och av bön till Gud att han skulle visa oss vägen framåt.

———

Välsignelse
av Priorinnan Katarina Rask OSB i Heliga Hjärtas Kloster
och avslutning av det
Gudsvigda livets år.

Hela
gudstjänsten stod under ordet:

BLI
KVAR I MIG, SÅ BLIR JAG KVAR I ER.
BLI KVAR I MIN KÄRLEK.
(Joh. 15:4, 9b)

Till
välsignelsegudstjänsten, som samtidigt var avslutningen av året för de
gudsvigda i vårt stift, kom Biskop Anders, ett 30-tal präster, två diakoner och
ett antal ministranter.

Systrarna stod
samlade i porten till klausuren, med sin nyvalda priorinna främst. Till festlig
orgelmusik drog processionen in i kyrkan, som var fylld av släktingar och
vänner.

Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. Sök
Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. (Introitus)

Kollektbön
Helige Fader, du
kallar människorna till fullkomnad kärlek men utväljer också
många att närmare följa Kristus. Låt dessa som du gör
till din särskilda egendom med sina liv bli ett
tecken på himmelriket inför både kyrkan och
världen.

Korstolarna var
fyllda till sista plats denna dag, av klostrets egna och av gästande systrar.
Systrarna i blå dräkter är Mariadöttrar från Vallby, närmast kameran syns Sr
Antonia, franciskansyster från Göteborg.

Första
läsningen ur 1 Kung. 19: 4-9a, 11-15a
Den första
läsningen, om Elias möte med Gud i den stilla susningen på berget Horeb, läste
M Katarinas syster Monika.

—Men
Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det
gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till
grottan…—

Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag
efter: Att få bo i Herrens hus.(Graduale)

Andra
läsningen från Efesierbrevet 4: 7, 11-13, 15-16. 20b, 21
Den andra lästes av
Moder Maria från St Birgittas Abbedi Pax Mariae i Vadstena.

Var
och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef. 4:7

Jag har utvalt er och bestämt om er att ni
skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. (Alleluia)

Evangelium:
Joh. 15:1-5, 9

Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Bli kvar i min kärlek.

Predikan
http://www.katolskakyrkan.se/media/1961/valsignelse-av-ny-priorinna-heliga-hjartas-kloster.pdf

Biskop Anders
predikade om den stora glädjen i att få viga sitt liv till Gud…

… och systrarna
från Omberg tog emot med glädje!

Välsignelse
av priorinnan

Moder Katarina förs
fram till Biskopen för att besvara frågorna och ta emot välsignelsen. I
bakgrunden syns några av de präster som inte rymdes i absiden.

Där satt även
Moder Teresas systrar, samt systrar från Svenska kyrkan.

Vi
ber dig:
Välsigna

och styrk din tjänarinna Katarina
som
har valts till priorinna för detta kloster.

hon i din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv.
Låt
hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas
hjärtan,
så att de följer din vilja i allt.

hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag
hon
har tagit emot:
att
leda människor på frälsningens väg
och
att tjäna mångas egenart,
och
må hon veta att det anstår henne
att
befrämja snarare än befalla.
Ge
henne ett vaksamt hjärta,

att inte någon enda går förlorad
av
dem som du har anförtrott åt henne.
Under
din Andes ledning må hon bära omsorg om allt.

hon handla med omdöme och avväga allting så,
att
hennes systrar växer i kärleken till Kristus och till varandra
och
löper dina buds väg med vidgat hjärta.
Herre,
uppfyll din tjänarinna med din Andes gåvor,

att hon i gemenskap med sina systrar ständigt söker din ära
och
ivrigt tjänar din Kyrka.

hon ingenting föredra framför Kristus,
och
må hon lära sina systrar att älska honom över allt,

att de, när den sista dagen kommer,
tillsammans
får del i ditt rike.
Genom
honom, Jesus Kristus, din Son,
vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever
och råder i evigheters evighet.

Överlämnande
av Regeln

Mottag den helige
Fader Benedikts Regel.
Med den som rättesnöre
skall du leda och bevara
den gemenskap som
Herren har anförtrott åt dig.
Må Gud som ständigt
ser till vår mänskliga svaghet
alltid vara din kraft
och styrka.

Förböner

Eukaristins
liturgi

Den förra och den
nuvarande priorinnan bar fram offergåvorna till altaret.

Bön över offergåvorna
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram,
och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Bön efter kommunionen
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram, och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Efter gudstjänsten
drog processionen ut ur kyrkan: främst gick Moder Katarina vid sidan av Moder
Judith, tidigare abbedissa i Abtei Varensell, Heliga Hjärtas Klosters
fadderkloster innan det blev ett självständigt priorat 1990.

Glädjen var stor
över alla Guds underbara gåvor!

Många vänner hade
samlats för att dela glädjen med oss: Biskop Martin Lönnebo från Linköping hade
en särskild plats!

Ett träd måste ha
ett lika stort rotsystem som krona. Kristina Levén överlämnade sin skapade gåva,
som föder många tankar om hur det synliga och det osynliga måste samverka.

En glad biskop och
en tacksam priorinna.

De tre nya
klostermödrarna: Moder Maria i Vadstena och Moder Christa i Mariavall.

Efter en
välsignelserik dag drog sig systrar och gäster tillbaka i stillhet och bön
innan natten, och tackar Gud för allt!