I benediktinska kloster avlägger vi löfte om stabilitet:
att förbli i just detta kloster hela livet. Det är en stor utmaning att förbli
med samma systrar dag efter dag, att försöka gå vägen tillsammans och ”inte
föredra något framför kärleken till Kristus”.

Under de två veckor som gått sedan vi valde Moder Katarina
till klostrets nya priorinna har vi ofta blivit påminda om en vers ur den
helige Benedikts Regel: ”Må Han (dvs Kristus) föra oss alla tillsammans till
det eviga livet!” RB 72:12

Det är målet för vår längtan, det är uppfyllelsen av allt
vi söker och längtar efter! Det eviga livet, löftet om att alltid få vara hos
Herren, börjar uppfyllas redan här och nu.

Kristus är vår längtan, han är vår stora glädje! Att varje
dag få återvända till honom i bön och lovsång, och få tjäna honom i arbete och
möda, att få möta honom i allt och dela sökandet efter ett sant och äkta liv fyller
tystnaden i klostret med liv.

Den 2 februari kommer vår nya priorinna Syster Katarina att
få ta emot kyrkans välsignelse för sitt uppdrag. Tack att ni ber för och med
oss för henne, för vår gemenskap och klostrets framtid.

Många gäster kommer till denna högtid. Vi skulle vilja
kunna ta emot alla våra vänner, men platsen tillåter dessvärre inte det. Därför
har vi måst inbjuda några personligen, som också kan ta del i den efterföljande
mottagningen. Andra är varmt välkomna till mässan, som börjar klockan 11.00.
Vi kommer att göra vårt bästa för att bereda alla plats i kyrkan och på
läktaren.

Tänk
på att parkeringsplatsen är begränsad, samåk gärna.