Idag har vi systrar valt en efterträdare till vår Priorinna
Moder Johanna, som lett gemenskapen i 11 år. Vi har valt Syster Katarina till
klostrets tredje priorinna. Pater Pascal Renée Lung OP förestod valet tillsammans
med Syster Karin OSsS.