TREDJE
SÖNDAGEN I ADVENT

Det tredje adventsljuset brinner nu med klar låga. Vi har
fortsatt lyssna till Anselm av Canterbury, som skriver:

”Herre, du är min Gud, du är min Herre, och jag har aldrig
sett dig. Du har danat mig och omdanat mig, du har gett mig allt det goda jag
har, och jag har ännu inte lärt känna dig. Jag är gjord för att skåda dig, och
jag har ännu aldrig gjort det jag är gjord för. Se på oss, Herre, hör oss, lys
för oss, visa dig. Uppenbara dig för oss, så blir allt väl. Förbarma dig över
våra mödor och försök att nå dig, vi som ingenting förmår utan dig.”

Detta är vår kallelse: vi är gjorda för att skåda den eviga
Kärleken!

Denna söndag påminner oss om glädjen i att vänta på den som
övergår allt vad vi kan tänka eller föreställa oss. Mässans inledningssång
låter oss sjunga: Gaudete!

Gläd
er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er!

Herren
är nära.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och
ber, låt Gud få veta alla era önskningar.