ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Det andra adventsljuset
brinner och påminner om vägen vi går. Denna vecka har vi under vigilian läst ur
boken Proslogion av Anselm av
Canterbury (död 1109):

”Ack, du arma människa, fly en
liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av
tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen
besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare.
Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren
bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag
söker ditt ansikte. Ditt ansikte, Herre,
söker jag.

Herre, min Gud, lär mitt
hjärta var och hur det kan söka dig, var och hur det kan finna dig.”

När vi under mässan bereder
oss att höra evangeliet denna vecka sjunger vi:

Jag
blev glad när man sade till mig: vi skall gå till Herrens hus.

Där, i Herrens hus, får den djupa adventsglädjen näring. I
århundraden har man upprepat och påmint
sig om:

Res dig
Jerusalem,
ställ dig på höjden, och se den glädje som kommer till dig från Gud.