Blog Image

FÖRSTA
SÖNDAGEN I ADVENT
Nu har vi tänt det första ljuset i adventskransen på
altartrappan i kyrkan. Melodierna i tidebönerna och i mässan ändrar karaktär
och låter oss ana att nu händer något: Han som profeterna vittnat om skall
komma. Vi går Herren till mötes! På den vägen behöver vi Hans hjälp och
ledning, därför sjunger vi i inledningssången:

Till
dig Herre, lyfter jag min själ. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Låt mig inte
komma på skam, låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir
aldrig sviken. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Vi vågar sjunga så, vi vågar lita på Herren, eftersom de
som gått före oss på denna väg vittnar och säger:

Den
som hoppas på dig blir aldrig sviken Herre.
Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina
stigar.

Böneorden från Skriften blir våra egna och bär oss. Innan
evangeliet läses ljuder bönen:

Herre,
visa oss din barmhärtighet och ge oss din frälsning.

Adventsljusen hjälper oss att minnas att Herren är nära och
communionversen ger oss löftet:

Herren
ger oss sin gåva, och vårt land ger sin gröda.
Ps. 85:13