Kyrkoårets sista vecka inleds med Kristus Konungens högtid. Söndagens högmässa börjar med högtidlig
orgelmusik, sedan sjunger vi:

”Lammet som blev slaktat är värdigt
att få makt och rikedom och vishet, styrka och härlighet och lovsång. Honom
tillhör äran i evigheters evighet”.

Lammet är förstås Jesus Kristus, som övervunnit det ondas
makt. Därför tackar och sjunger vi av glädje:

Må han härska från hav till hav, från floden till
världens ände”.

Ingen plats på jorden är
onåbar för den Kärlekens makt som strömmar från Kristus, därför fortsätter vi
frimodigt att sjunga:

”Honom
skall alla jordens kungar hylla, alla folk skall tjäna honom”

Ingen människa är heller utesluten. Alla är kallade och
utvalda att få del av löftet:

”Hans välde är ett
evigt välde, det skall aldrig upphöra.

Hans rike skall
aldrig gå under”.