Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Jultiden har avslutats med Herrens dop

2020 Posted on mån, januari 27, 2020 23:24

även om den klingar efter ända fram till Kyndelsmässodagen den 2 februari, dagen då vi minns hur Maria och Josef bar fram barnet Jesus i templet och hur han hälsades av Symeon och Hanna.

Då sjunger vi ”Herren kommer”, samma rop har varit vår längtans uttryck under hela Adventstiden, med O-antifonernas bön: ”Kom Herre, och dröj inte…”

Ja, hela vårt liv är ju denna bön närvarande: Varje dag sjunger vi flera gånger:

O Gud, kom till min räddning

Herre, skynda till min hjälp…

Vi ber det för oss själva, att hans ska komma med sin hjälp och sin kraft.

Vi ber för våra vänner, alla vi är förbundna med i bön-

För alla betryckta och oroliga. För alla på flykt, som inte hittar något hem och någon trygghet…

Under jultiden bad vi:

För alla för vilka Kristus är en okänd Gud –

och för alla som tillber honom som den ende Guden

Att vi alla, lika outtröttligt som de vise männen söker Kristus som är Ljus av Ljus.Första Advent

2019 Posted on lör, december 07, 2019 10:22

vi har tänt väntans stjärna och gått in i denna tid av förberedelse och väntan på att vi ska få fira Frälsarens, Jesu Kristi, födelse än en gång.

För varje år fördjupas vår tro och den förundran som burit generationer av kristna före oss: Tron på att Fadern sände sin Son, ja själv steg in i mänsklighetens historia för att ge oss liv och liv i överflöd.NOVEMBER

2019 Posted on tor, november 07, 2019 21:10

November månad har inletts med Alla helgons dag: den dag som ger oss hopp om att få bli Kristus lika, honom som är barmhärtighet och kärlek. När solen går upp dagen därpå minns vi alla som gått före oss, på alla själars dag. Så undervisar oss kyrkans tradition: låter oss ana målet, väcker vår längtan och visar genom människors exempel på att det är möjligt!

Psalm 90 i Psaltaren ger vår bön näring:

Herre, Du har varit vår tillflykt

från släkte till släkte

Du fanns innan bergen föddes,

innan jorden och världen blev till,

Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen,

Du säger:

Vänd åter, ni Adams barn!

Lär oss hur få våra dagar är,

då vinner vårt hjärta vishet.

Må Herrens vår Guds strålglans vila över ossInbjudan till reflektion i stillhet och samtal

2019 Posted on mån, september 23, 2019 08:12

Anmälan till 0143-21020 eller klostret@heligahjartaskloster.se15 augusti

2019 Posted on lör, september 07, 2019 14:15


På högtidsdagen för
Marias upptagning i himlen ber vi om vår Moders förbön, i förtröstan på Guds
omsorg om allt Han har skapat.

Vi ber för hela
Kyrkan och alla hennes tjänare, att var och en genom sitt liv skall vittna om Dig. Gör oss
alla, likt Maria, till Kristusbärare in i världen som förmedlar tro, hopp och
kärlek till var och en vi möter.

Vi ber för dem som vänt
Dig ryggen, för dem som har snärjt in sig i synd och skuld. Herre, led dem till
sann omvändelse och kom dem till mötes med din barmhärtighet och nåd så att de
åter kan leva försonade med Dig.

Vi ber för alla som måste bära tunga bördor och som inte vet var de
skall finna hjälp eller vila. För alla som inte själva har kraft att hantera
vardagens bekymmer. Låt dem i Marias moderliga omsorg få finna en källa till
tröst och stöd.

Vi ber om ditt beskydd
för alla familjer. Bevara makarna i troheten till varandra och låt alla barn få
växa upp i trygghet och kärlek. Kom med helande och försoning till de familjer
som hotas av splittring. Vi ber särskilt för alla kristna familjer, att
föräldrarna skall kunna förmedla en levande tro på Dig till sina barn.

Vi ber för de gamla, sjuka eller skadade, för
alla dem som ligger för döden eller kämpar för sina liv. Herre, ge dem alla
nåden att likt Maria lägga sina liv helt i dina händer, i förtröstan på Dig och
din barmhärtiga vilja. Ta emot alla våra avlidna i friden och glädjen hos Dig.

– Herre, hör vår bön.Augustikväll

2019 Posted on mån, augusti 12, 2019 12:29

Sommaren – den tid då även naturen på ett speciellt sätt
gör oss medvetna om Guds skönhet och omsorg, och låter oss urskilja hans
oavlåtliga verksamhet i vår värld, går mot sitt slut. Självklart delar vi oron
för rovdriften på alla Guds gåvor till oss i naturen och den följd det får för klimat
och livsbetingelse för människor och djur.

Så har tacksamheten för de vackra dagarna och den rika
skörden vi fått en allvarsam och eftertänksam underton.

I augustikvällarnas svalka och stillhet ser vi ut över
slätten…Festdag

2019 Posted on ons, juli 10, 2019 22:12

Den 11 juli firar vi den helige Benedikts festdag. Han ville grunda en skola i Herrens tjänst för dem som för Kristi namns skull, för Hans stora kärleks skull, har lämnat allt.
Den helige Benedikt frågar oss:
ÄR DU EN SOM ÄLSKAR LIVET OCH VILL SE GODA DAGAR?
När vi svarar ja leder oss GUDs Ande vidare på den väg som han bereder för var och en. Ja, han säger: ”SE, I SIN GODHET VISAR OSS HERREN LIVETS VÄG”.
Livet väg går vi tillsammans, i bön och arbete, i möda och vila, i delad sorg och glädje – och vill bemöda oss om att inte föredrag något framför Kristus.Amen Halleluja

2019 Posted on ons, juni 05, 2019 21:31

Kom med enhet, kom med
frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt
råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.ur Pingstsekvensen

2019 Posted on ons, juni 05, 2019 21:28


Tvätta rent det
fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det
domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.Pingstnovena

2019 Posted on sön, juni 02, 2019 12:20

Under de 9 dagarna mellan Kristi himmelsfärds dag och
Pingstdagen ber vi särskilt om att den heliga Ande skall sändas och utgjutas
över hela Kyrkan, över varje troende. I Pingstsekvensen,Veni, Sancte Spiritus som skänkts oss av en engelsk kyrkoman på
1200-talet, Stephen Langton, eller, enligt andra källor, av Påven Innocentius
den III, känner vi igen vår längtan och ber med systrar och bröder över hela
jorden. Den första strofen lyder:

Kom, Guds
egen andedräkt,
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Solen lyste in genom ett av fönstren i korsgången och skuggan bildade
en talande bild på golvet:

Utan dig är allting
dött,

åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.Påsktid

2019 Posted on sön, maj 05, 2019 07:51


KRISTUS HAR UPPVÄCKTS FRÅN DE DÖDA OCH SKALL INTE MER DÖ –

DÖDEN ÄR INTE LÄNGRE HERRE ÖVER HONOM!Påskafton

2019 Posted on lör, april 27, 2019 16:51


För några veckor sedan firade vi Marie Bebådelse, Marias
helhjärtade och förbehållslösa ”ja” till Gud och hans vilja med hennes liv.
Hennes hållning var och är en total överlåtelse av den egna viljan med alla
dess planer och önskningar – ett frivilligt uppgående i Guds vilja, i hans
godhets och kärleks försyn. I sitt förhållande till Gud är hon ständigt tom,
öppen, redo att ta emot och låta sig ledas, men aldrig passiv eller resignerad.

Marias ”ja” var ett avgjort ”ja” – givet en gång för alla i
Bebådelsen, och sedan förverkligat dag efter dag. Det var inte ett bejakande av
något klart definierat, bekant och därför i viss mån ”tryggt”. I tro gjorde Maria Faderns vilja till sin
egen. Hon gjorde sig inga storslagna planer – hennes liv tillhörde inte längre
henne själv – och just därför kunde Gud göra stora ting med sin ringa
tjänarinna.

Mer än någon annan skapad varelse står Maria i samklang med
själva Treenighetens liv och väsen. Hon andas i Andens rytm – eller kanske kan
man snarare säga att Anden andas i henne. Den kärlek som ständigt flödar mellan
Fadern och Sonen flödar också fritt genom Maria.

Maria,
en gång andades du ut ditt ”ja” och uppfylldes av Anden, av Livet självt. Nu
har du åter andats ut ditt ”ja” till Faderns vilja– denna gång i korsets
skugga, i tystnadens mörker och sorg, oförstående och smärta. Men det är inte
en livlös tystnad och tomhet, inte en sådan som följer på uppgivenhet och
missmod. Snarare är tystnaden förväntansfull – tillitsfull mitt i smärtan.

Du
väntar, väntar på Livet – likt ett tomt och öppet kärl väntar du på att Guds
goda vilja skall ske, med dig och med hela skapelsen. Också i mörkrets stund
andas du i takt med Gud, i samklang med hela Treenigheten.Långfredag

2019 Posted on fre, april 19, 2019 20:37

Jesus var fastnaglad vid korset, oförmögen att röra sig eller hjälpa sig själv.

Men trots detta var han fri – friare än någon annan människa någonsin har varit – ty han lydde helt sin Faders vilja.

Hela Jesu liv var självutgjutande, ett gränslöst givande av sig själv till och för andra…

För vår skull, för att vi i dödens stund skall falla i hans armar.
Hur obegripligt stor är inte Guds kärlek till oss syndare?!

(Ur klostrets korsväg)Agapemåltid

2019 Posted on fre, april 19, 2019 20:28

Skärtorsdagen agapemåltid inleds enligt gammalt bruk med att varje gäst tas emot med orden i Benedikts Regel:
”Abboten (skall) gjuta vatten över gästernas händer… därefter skall man recitera denna vers: ”Gud, vi har tagit emot din barmhärtighet, mitt i ditt tempel” RB 53.

Under måltiden som följer på den högtidliga mässan lyssnar vi till Jesu avskedstal, och efter orden: ”När Jesus sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan Kidrondalen. Där låg en trädgård, som han och lärjungarna gick in i”. Vi avslutar måltiden och fortsätter bönevakan med Jesus…Skärtorsdag

2019 Posted on tor, april 18, 2019 11:54

På Skärtorsdagens morgon samlas alla systrar i Kapitelsalen
och priorinnan tvättar allas fötter, som ett tecken på hennes uppdrag att
tjäna.

Den Helige Benedikt skriver i sin Regel att vi aldrig ska
misströsta om Guds barmhärtighet, dvs aldrig tvivla på att Hans kärlek omger
oss, att vi ständigt är omringade av Guds kärlek, att Han oupphörligt skänker
oss sin vänskap och sitt liv. Vi har en Gud som i allt bär omsorg om oss.

Under ökenvandringen ger Gud folket manna att äta. Han när
människorna med bröd från himlen.

Från himlen utlämnar Gud också sin Son, som frivilligt ger
sig själv som Livets bröd, som föder det nya livet i oss. Vid bespisningsundret
förmerar Jesus bröd, i Kana förvandlar Han vatten till vin. Denna, eukaristins
födelsekväll, tillreder Jesus en tacksamhetens måltid och uppmanar till
omvändelse och förnyelse.

Vill vi förändras? Är vi beredda att följa Hans exempel?
Jesus visar med all tydlighet genom sitt liv, vad efterföljelse innebär för den
som vill göra Honom sällskap.

I all Guds tjänst för oss finns den barmhärtighet och
kärlek Han vill ge, som efterföljare får vi i glädje och med tacksamhet vända
oss till Honom med fridsam försynt förundran, och till den godhjärtade och
ömsinte Guden viska:

Vad
kan jag stå till tjänst med?Askonsdag

2019 Posted on ons, mars 06, 2019 11:29


Före Askonsdagens mässa brändes de kvistar vi hälsat Kristus med vid Palmsöndagens procession förra året. I ett kärl stod askan på altaret och välsignades, och prästen tecknade ett kors på våra pannor med den, som påminnelse om fastetidens budskap.

”Omvänd dig och tro på Evangeliet” sägs till var och en av oss när korset tecknas.

Evangeliet, Livets och Frihetens Ord. Det befriande Ordet.

Det handlar om omvändelsens gåva, om att ständigt få återvända till Kristus när vi förirrat oss in i det främmande land som vi kallar synd, frånvändhet och okänslig slutenhet.

Hela vårt liv handlar ju om det mål som kan sammanfattas i en enda fråga:

Hur kan vår kärlek växa?

Fastetiden vill ta oss dit: in i en förnyad och fördjupad relation till Kristus.Den heliga Scholastica

2019 Posted on mån, februari 11, 2019 14:45

I de benediktinska klostren för systrar firas den heliga
Scholasticas högtid den 10 februari med särskilt stor glädje. I den helige
Benedikts levnadsberättelse läser vi om de två heliga syskonens sista möte
under jordelivet.
När den vackra molnfria kvällen nalkades bad Scholastica att
de skulle fortsätta tala om det himmelska livets glädje ända till morgonen. Då
blev Benedikt mycket upprörd: ”Vad är det du säger syster? Jag kan på inga
villkor stanna utanför klostret!” När Scholastica hörde sin brors ord blev hon ledsen,
knäppte sina händer på bordet och bad. Då utbröt ett våldsamt åskväder och
regnet vräkte ner. Varken Benedikt eller de bröder som åtföljde honom kunde
sätta sin fot utanför huset där de satt.

Benedikt började sorgset klaga: ”Må den Allsmäktige Guden
vara dig nådig syster! Vad är det du har gjort?”

”Jag bad dig”, sa Scholastica, ”men du ville inte höra på
mig. Då bad jag min Herre och han hörde mig!” Och fortsatte, säkert lite
retfullt: ”Gå nu, om du kan, vänd tillbaka till ditt kloster!”

De blev kvar och kunde hela natten igenom dela sina
erfarenheter av det andliga livet och styrka varandra.

Gregorius den Store, som nedtecknat berättelsen om den
helige Benedikts liv, avslutar ”Enligt ett ord hos Johannes är Gud kärleken; så
är det också rätt och riktigt att hon förmådde mer som älskade mer.”Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 8

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:38

Herren
är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Reflektion

Under de åtta dagarna under
denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många
svåra situationer som vi möter i vår värld idag

Dag
efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna
för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna
till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp.
När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all
enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som
följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda.
Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras
ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

Bön

Gud, vår uppehållare, vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss
uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker. Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för
andra. Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din
gemenskap Fader, Son och helig Ande, en enda Gud, nu och för alltid. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 7 – 24 januari

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:23

Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Reflektion

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt.
Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som
hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att
utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar
skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven.
Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och
orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att
Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela
skapelsen”
. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting
nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som
värderar och försonar oss med skapelsen.

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på
många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp
mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära
vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är
han som har skapat allt”
. När vi förenar oss med andra kristna för att ta
vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett
fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande
och upprättande kärlek till hela
skapelsen.

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.

Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära,
skönhet och godhet.

Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och
tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 6 – 23 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:43

Att bära ett glädjebud till de fattiga
(Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som
utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga
vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig
kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och
överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där
marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan
rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer
i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor
ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när
rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar
alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de
fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag,
kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan.
Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att
budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat
varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från
frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva
i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften
att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 5 – 22 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:32


Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet
13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss
för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig
har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att
Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess
floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten
som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar
dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till
korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om
andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra
pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller
etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella
tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst
söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under
de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella,
allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på
landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de
visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer
enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller
samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen,
vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med
ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i
nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar
ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 4 – 21 januari

2019 Posted on mån, januari 21, 2019 16:47

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet
13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss
för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig
har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att
Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess
floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten
som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar
dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till
korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om
andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra
pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller
etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella
tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst
söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under
de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella,
allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på
landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de
visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer
enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller
samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen,
vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med
ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i
nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar
ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 3 – 20 januari

2019 Posted on sön, januari 20, 2019 18:26


Nådig och barmhärtig är Herren (Psaltaren 145:8)

Reflektion

”Herren
är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”
, säger
psalmisten och förkunnar att Guds kärlek sträcker sig över alla etniska,
kulturella men också religiösa gränser. Jesu släkttavla i Matteusevangeliet
speglar denna vidgande syn. Under det att de gamla kulturerna ofta såg kvinnan
som underordnad eller som faderns eller den äkta mannens egendom, tar Matteus
med fyra kvinnor bland Jesu förfäder. Två av dem, Rut och Rachav, var
hedningar. Tre andra förfäder på listan var kända för sin syndfullhet, bland
dem äktenskapsbrytaren kung David. Att nämna dessa i Jesu släkttavla och göra
dem delaktiga av Guds mänskliga historia säger att Gud inkluderar var och en,
man och kvinna, syndare och rättfärdig, i sin frälsningsplan, oberoende av
deras bakgrund.

Indonesien är en nation som består av över 17 000 öar och 1 340
olika etniska grupper. Kyrkorna är ofta åtskilda längs med etniska gränser. En
sådan exklusivitet kan medföra att en del ser på sig själva som ägare av
sanningen, vilket skadar kyrkans enhet. Mitt i en stigande etnisk och religiös
fanatism och en växande anda av intolerans i världen idag, skulle kristna kunna
tjäna den mänskliga familjen genom att tillsammans bära vittnesbörd om den
allomfattande kärleken från Gud och med psalmisten förkunna att ”nådig och barmhärtig är Herren” och ”god mot alla”.

Bön

Fader,
Son och helig Ande, en enda Gud,

vi
prisar dig för din stora ära som visat sig i hela skapelsen.

Ge
oss ett öppet hjärta så att vi kan omfamna alla dem som upplevt diskriminering.

Hjälp
oss att växa i den kärlek som sträcker sig bortom fördomar och orättfärdighet.

Ge
oss nåden att respektera det unika i varje människa, så att vi i vår mångfald
kan uppleva enhet.

Detta
ber vi om i ditt heliga namn. AmenBöneveckan för Kristen Enhet, Dag 2

2019 Posted on lör, januari 19, 2019 10:01

Hämtat från: Sveriges Kristna Råd Hemsida

Dag 2 Vad ni säger skall vara ja eller nej (Matteus 5:37)


Reflektion

Våld mot medmänniskor handlar inte bara om fysiska övergrepp
eller plundring, utan också om skvaller och elak ryktesspridning. Sociala medier
har gjort det enkelt för osanningar att spridas på ett ögonblick till en stor
publik. Kristna i Indonesien är medvetna om hur detta ibland leder till att lögner
och fördomar sprids av religiösa grupper, inklusive kristna, gentemot andra
religiösa grupper. Rädsla och hot om vedergällning kan göra att människor blir
ovilliga att stå upp för sanningen och gör att de förblir tysta inför orätta
och osanna påståenden som är till för att skapa rädsla.

Jesus sa mycket tydligt: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej”. Det som är vid sidan av detta kommer från den onde. Falskhet
förstör goda förhållanden mellan människor och mellan olika grupper, inklusive
kyrkor. Oärlighet upplöser kyrkans enhet. Brevet till efesierna påminner oss om
att vi är varandras lemmar. Detta är en kallelse till kristna att vara ärliga
och ansvarskrävande mot varandra och så växa i gemenskap. Om vi gör detta sker
det inte genom den onda anden, utan det är Guds ande som är i oss.

Bön

Rättfärdighetens Gud,

ge oss vishet att skilja mellan gott och ont.

Låt våra hjärtan vägledas av ärlighet och våra läppar
tala sanningens ord.

Ge oss mod att vara sanningsenliga, även när andra går
emot oss.

Bevara oss från att sprida falskhet.

Gör oss i stället till budbärare om enhet och fred och
förkunnare av de goda nyheterna för alla människor.

Det ber vi i din Sons, Jesu Kristi, namn. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet

2019 Posted on lör, januari 19, 2019 09:55

18-25 januari, Böneveckan för de Kristnas Enhet

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Temat för veckan är:

Det
rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.

(5 Mosebok 16:18-20)

Låt oss bära fram våra gemensamma böner till Gud för kyrkan och för hela mänsklighetens behov.

Från öarna och oceanerna tillber vi dig, o Gud, Skaparen av allt liv. Över bergen och genom dalarna lovprisar vi dig, o Gud, världens frälsare. Med alla nationers tungomål, tackar vi dig, o Gud, kropparnas och själarnas tröstare. Vi kommer inför dig med våra bördor och vårt hopp. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din kärlek.

Vi ber för dem som lever i orättvisor mitt ibland oss. Ge oss mod att lyfta fram deras röster och stärka deras hopp. Vi ber för dem som fortsätter att befästa orättvisorna. Må din kärlek fylla våra hjärtan och göra oss till sändebud om frihet och fred. Vi ber för varje organisation och för varje människa som står upp för rättfärdighet. Hjälp oss att handla rättfärdigt i enlighet med ditt ord. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din rättfärdighet.

Vi ber för kyrkans synliga enhet. Hjälp oss att fullfölja Jesu bön om att vi alla skall bli ett och arbeta tillsammans för att manifestera ditt rike. Idag ber vi:

O Gud, hör vår bön och ge oss hängivelse för enhet.

Vi tackar dig för de många färger, kulturer och traditioner som vi delar i denna värld. I våra olikheter, ena oss genom din kärlek. Gör det möjligt för oss att handla tillsammans för att upprätthålla livet och att göra denna värld till ett rättfärdigt och fredligt hem för hela mänskligheten. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss din fred. AMEN.

Dag 1: Låt rätten välla fram som vatten (Amos 5:24)


Reflektion

Kristna
människor kan ibland vara mycket upptagna med bön och gudstjänst, men mindre
angelägna om att bry sig om de fattiga och marginaliserade. Ibland ber vi i
kyrkan men förtrycker samtidigt vår nästa eller exploaterar miljön. Kristna i
Indonesien erkänner att det i deras land finns människor som passionerat
försöker att utöva sin tro, men som samtidigt förtrycker dem som har en annan
tro och till och med utövar våld för att göra detta. Men enligt Lukasevangeliet
påminner Jesus oss om att det yttre tecknet på tillbedjan av Gud är att handla
rättfärdigt. Han är sträng i sitt fördömande över dem som försummar denna
förpliktelse.

I
Amos profetiska budskap avvisar Gus den gudstjänst som firas av dem som
försummar rättvisan, de skall i stället ”låta
rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström”

(Amos 5:24). Profeten insisterar på att gudstjänst och rättfärdiga handlingar
hör samman. När kristna arbetar tillsammans och lyssnar till ropet från de
fattiga och förtryckta växer de i gemenskap med varandra och med den Treenige
Guden.

Bön

Änkans, den föräldralöses och främlingens Gud,

du har visat oss rättfärdighetens väg.

Hjälp oss att följa din väg genom att handla rättfärdigt när vi tillber
dig.

Hjälp oss som kristna att tillbe dig tillsammans, inte bara i våra
hjärtan och tankar, utan också genom våra handlingar.

Må den heliga Anden hjälpa och leda oss att arbeta för rättfärdighet
varhelst vi befinner oss, så att många människor kan bli stärkta genom våra
insatser.

I Jesu namn. Amen.Fjärde advent

2018 Posted on mån, december 24, 2018 14:06

Blog Image
Efter att under den gångna veckan ha begrundat profetiorna
om den Räddare Herren ville sända, sjunger vi som inledning till mässan den
fjärde adventssöndagen:

Dugga
ni himlar därovan,

och må
skyarna låta rättfärdighet strömma ner.


jorden öppna sig

och
dess frukt bli Frälsaren.

Jungfrun Maria, representanten för hela människosläktet, liknade denna fruktbara jord när hon sa JA och öppnade sig för att bära frukt.
Förmodligen kunde hon varken överblicka eller inse vidden av sin beredvillighet
att motta, föda och följa Jesus.

För sitt mod att säga JA och sin villighet att medverka i
GUDs plan lovordas hon av ängeln. För sin tillitsfulla tro kallas hon salig,
mer än lycklig.Tredje advent

2018 Posted on lör, december 15, 2018 11:12

Blog Image

Med uppmärksam vakenhet

möter vi den tredje Adventssöndagen,

släpper inte stjärnan med blicken.

Kan vi lägga märke till den

kan vi urskilja Skaparen av allting,

och välkomna världens frälsare i vårt eget liv.

Vi är efterlängtade och inbjudna,

Gud tänder en stjärna,

Han överlåter åt oss att följa den:

Ledstjärnan som för till Livet.Andra advent

2018 Posted on lör, december 08, 2018 15:33

Blog Image

Morgonrodnaden över Tåkern skapar ett färgspel över slätten.

Natten har varit stjärnklar.

Skaparens fullkomlighet avspeglas i himlens klara stjärnor

och den exakta, smala månskäran.

Tanken går till den stjärna som en gång visade sig på himlen,

klarare än alla andra.

Genom stjärnan, sin skapelse,

gör Gud Sonens ankomst i världen påtaglig,

och ger mänskligheten möjlighet till insikt om

att det är tid att öppna för Kristus.

Stjärnan visar vägen,

tydlig och uppenbar för alla.

Många ser den ändå inte.

Några infinner sig.

Vi väntar på Frälsaren, Räddaren.Första Advent

2018 Posted on lör, december 01, 2018 21:25

Blog Image”Det skall komma en tid,

säger Herren,

då jag skall uppfylla det löfte jag har givit…”

Jeremia 33:14

Vi tänder det första ljuset i Advent och ber:

KOM Herre Jesus,

Vi väntar,

vi håller ut.

Med generationer

århundraden igenom,

årtusenden.

Du är Löftet:

Den Trovärdige,

Trofaste,

Tröstaren,

Världens Ljus.Alla själars dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:54

Varje stjärna på himlen vittnar om Guds oändliga
skaparmakt. Gud sänder ut ljuset, läser vi i Baruks bok. Han kallar på det, och
det lyder med bävan. Stjärnorna tänder sitt ljus, och börjar med bävan sin
vakttjänst; han kallar på dem och de svarar:
”Här är vi! Och lyser med glädje för sin Skapare.” (Baruk 3).

Sådan är vår Gud. Ingen människa är glömd av honom.

Likt stjärnorna lyser på himlen, lyser ljusen i kyrkan för dem av våra släktingar och
vänner som under året fått bryta upp från jordelivet. Under denna dags
gudstjänster har vi bett om att de får vila i den eviga friden.Alla helgons dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:34

Livets och Kärlekens Herre talar till oss idag, på Alla
Helgons dag.

Blog Image

Kan en människa nå helighet på annat sätt än att låta sig
fyllas av den godhet som strömmar genom världen som en osynlig ström?Alla helgons dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:31

I vårt passionsfönster i kyrkan ser man hur Jesu hjärteblod rinner ner i
kalken vid bröllopet i Kana.
Blog Image

Vi känner igen kalken från altaret. Där fylls vår längtan
efter liv, efter Livets och Kärlekens Herre som möter oss och ger sig själv.
Han tar emot oss , vi svarar med vårt ja till att vara Livets och Kärlekens
vittnen.Vila i Guds kärlek

2018 Posted on ons, augusti 29, 2018 22:20

”Ingen som älskar GUD behöver misströsta om hans kärlek.
Gud har sin glädje i att återgälda vår kärlek, ty hans kärlek föregick vår.
Hur skulle han kunna vara ovillig att älska oss tillbaka;
han älskade ju oss då vi ännu inte älskade?”

Så skriver den helige Bernhard av Clairvaux, när han vill hjälpa oss att förstå hur gränslöst stor Guds kärlek är.

Låt oss be om att få vila i Kristi godhets blick.Kristi Förklarings dag

2018 Posted on tis, augusti 07, 2018 16:17

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Kristi förklarings dag har kommit, dagen då lärjungarna
gick med Jesus upp på förklaringsberget, och fick se hans ansikte lysa som
solen

och kläderna bli skinande vita.

Vi, sentida troende
ber denna dag:

”Du har sagt till mitt hjärta:

”Sök mitt ansikte.”

Ditt ansikte Herre, söker jag,

Dölj inte ditt ansikte för mig!

”Se, Herren,
vår Gud, har låtit oss
se sin härlighet och
sin storhet…”

Då, liksom idag,

”uppenbarade han sin dolda härlighet,

och i hans dödliga kropp fick de (lärjungarna)

skåda det bländande himmelska ljuset,

som förklarar lidandets och dödens gåta…”

ur mässans
prefation

Låt oss hålla trons blick fäst på Jesus

vill få oss att växa in i vår kallelse:

Att vara ljusets barn!Pingst

2018 Posted on tor, maj 17, 2018 16:11


Den helige Andes frihet

Den första Pingstdagen fördelade sig tungor av eld över de
förskräckta lärjungarna, som hållit sig gömda efter Jesu uppståndelse. De hade
hört kvinnornas berättelse om den tomma graven, de hade vandrat med honom till
Emmaus. De har väntat tillsammans med Maria, Jesu mor, som ingjutit hopp och påmint om vad Jesus sagt. Och nu?

När Hjälparen, den helige Ande, kommer över lärjungarna
blir deras tidigare rädsla som bortblåst. De talar språk som de själva inte
visste att de kunde och som nu förstås av andra människor och andra kulturer.
Den helige Ande går över gamla gränser och gör lärjungarna frimodiga, glada och
djärva.

Nu har vi firat påsk i 50 dagar. Även vi har fått vandra med den Uppståndne.

Hur ser det ut i våra liv? Vågar vi öppna oss för den
helige Ande som kommer med liv och glädje även in i vår slutna rum? Om vi vågar
öppna oss för Anden kan även vi våga oss ut på okända stigar.

På Pingstafton sänds Helgsmålsringningen härifrån Klostret i SVT Kanal 1Kristi himmelsfärds dag

2018 Posted on tor, maj 10, 2018 11:32

Den helige Augustinus säger i en predikan:

” I
dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen, må vårt hjärta stiga upp
tillsammans med honom.”

Vi lyssnar och svarar med liturgin: Vi har upplyft våra
hjärtan!

I Markusevangeliets sista vers läser vi: När Herren
Jesus hade talat till lärjungarna blev han upptagen till himlen och satte sig
på Guds högra sida”.

”Fadern upphöjer Sonen”, så hörde vi i dagens predikan, ”och
insätter honom som Herre, och från Faderns högra sida sänder Sonen den helige
Ande över världen, genom Kyrkans sakramentala liv”.Halleluja är det nya livets sång

2018 Posted on tor, maj 10, 2018 11:30

Påsktidens glädje ljuder ännu i de många halleluja som vi
sjunger denna tid: hela liturgin är genomträngd av lovsång, i tro på att det
finns liv. Ondska och död är
besegrade – och vi får tro: det eviga livet börjar redan här och nu, vi får
bära det i våra hjärtan. Den glädjen kan ingen eller inget ta ifrån oss!Påsk 2018

2018 Posted on mån, april 09, 2018 16:22

Mörkret var kompakt när vi stod på klostrets innergård.

Påskelden brann, tystnaden omslöt oss.

Vi lyssnade till de ord som uttalades i natten utanför
otaliga kyrkor och kapell i världen

Så hörde vi ropet:

KRISTI LJUS

Och svarade:

GUD VI TACKAR DIG

Vid årets påskljus, med en bild av den segrande Kristus som
manar oss:

FÖLJ MIG

Tog vi emot budskapet om att

”denna natt bröt Kristus sönder dödens bojor

och steg upp ur
dödsriket som segrare…”

”Denna saliga natt, då jord och himmel möts,

då Gud och människa förenas!”Påskafton

2018 Posted on mån, april 09, 2018 16:02

Tystnad, tomhet, Jesus har sagt: ”Det är fullbordat” och överlämnat sig
åt sin Fader, graven är tillbommad och förseglad. Tystnad och tomhet råder…
Men, vänta – är det ändå inte något som hörs? Lyssna! … vad är det vi hör om vi
lyssnar riktigt, riktigt noga?

Så märkligt, det låter som trumpeter, som en segerfanfar och ett avlägset
muller, som en väldig folkskara på vandring….

Men nej, det kan väl inte stämma, inte idag när kyrkan har sorg, läser
ur klagovisorna påminner oss om att det finns så mycket lidande och elände…
Nej, inte kan det vara tecken på seger och glädje som vi hör. Men, ändå… visst
låter det som en röst som ropar, från forntiden, ur själva jordens djup? Och
där, en trumpetsignal, uppmanande och segerviss – visserligen långt borta men
ändå tydlig… Jo, nu hör vi vad rösten ropar:

”Gå fram, gå fram genom portarna! Bana väg för folket! Bryt väg, bryt
väg röj undan alla stenar! Höj ett fälttecken för folken! Herren förkunnar över
hela jorden: Säg till dotter Sion: Se din räddare kommer. Sin segerlön har han
med sig, de han vunnit går framför honom. De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”. (Jes. 62)

Och ännu en röst:

”det jag säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, ty trumpeten
skall ljuda, det förgängliga skall kläs i oförgänglighet”(fritt efter 1a Kor.
15)

De två rösterna talar i munnen på varandra av iver, ja, sjunger fram
sitt budskap:

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus – Kristus
kommer, ljuset för alla folk, för oss som sitter i dödens skugga. Kristus
kommer för att söka upp mänskligheten, Han går ner steg för steg i mörkret – i
dödens mörker, i vårt, vars och ens personliga mörker och ropar: Gå fram, bryt
väg, gå fram genom dödens portar, röj undan alla stenar, alla murar som håller
oss fångna, det förgängliga kläs i oförgänglighet, döden är uppslukad, gå fram,
kom ut ur mörkret.

Och se den stora skaran…. människor i mängd, tilltufsade och ovana vid
ljuset. Människor från alla tider, alla länder, alla språk… Se, så många
ansikten, livsöden, så många okända ansikten och kära återseenden. Kanske blir
vi förvånade över att se somliga ansikten, men förvåningen byts i glädje –
ingen är längre en främling, för Gud är allting möjligt, Han röjer undan
rädslans och hatets murar. Och se, se där är ju du! Där är jag! Där är vi, alla
tillsammans. Detta är det heliga folket, folket som vandrat i mörker, men nu
kommer strålande i ljus. Vi är segerlönen som Kristus vunnit och som går
framför Honom.

Längst fram går Adam, borta är rädslan som en gång gjorde att han gömde
sig för Gud, borta är misstänksamheten som dödade tilliten.

Han säger till oss med förundran
i rösten:

”Kristi kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han har blivit
som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för att jag
skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för mig är han
barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå honom, och mitt
ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos oden 7)

Och han fortsätter: Låt Kristus stiga ner i mörkret, i vars och ens
mörker, och bryta väg, röja undan alla stenar. Låt trumpeten ljuda även i dig,
det oförgängliga nalkas och vill omskapa dig. Låt Kristus räcka dig sin hand
och dra dig ur djupet, Han har tagit ditt ansikte för att du skall känna igen
Honom och se att Han är barmhärtighet.Skärtorsdag

2018 Posted on mån, april 09, 2018 15:59

För drygt hundra år sedan skrev
den brittiska journalisten och författaren G. K. Chesterton boken Orthodoxy. I den beskriver han den
rationella moderna människan som en som tillbringar sitt liv ståendes på
huvudet, och som därför betraktar världen upp-och-ner. För denne verkar mycket
av det som har med tro och religion att göra – och då särskilt den kristna tron
– som något underligt och obegripligt, som kontraproduktivt och
irrationellt. När vi i evangelierna
läser om lärjungarna, framstår de ofta som just sådana rationella människor –
och därför verkar Jesu ord och handlingar ofta obegripliga för dem. För Jesus
delade inte deras upp-och-nervända perspektiv, utan han stod med fötterna
stadigt planterade på jorden – hans sätt att se på världen är det enda sant
verkliga.

Så när han, mitt under sin
sista måltid med lärjungarna, böjde sig ner framför dem och började tvätta
deras fötter – då verkade hans handlande fullständigt absurt. Han var deras
mästare, deras lärare, den som de såg upp till och följde – och nu gjorde han,
bokstavligt talat, slavgöra – obegripligt!

Men det var inte obegripligt ur
Jesu perspektiv – ur perspektivet hos den som ser världen som det var tänkt. I
Filipperbrevets hymn skriver Paulus att ”han ägde Guds gestalt men vakade inte
över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares
gestalt”(Fil 2:6-7). Det som för lärjungarna framstod som slavgöra var för
Jesus helt enkelt ett uttryck för den han är – en kärlekens gåva. Gud är gemenskap och kärlek – han är ett evigt givande och mottagande av
gåvor.

Genom att böja sig ner för
lärjungarna och tvätta deras fötter så gav Jesus dem en gåva – han gav dem sig själv som gåva. När då Petrus –
fortfarande balanserandes på huvudet – börjar protestera, är Jesus obönhörlig i
sitt svar: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” (Joh 13:8)
Med andra ord säger Jesus, att om de inte tar emot hans gåva, så tar de inte
heller emot honom. Ja, att vägra Jesu gåva, vore detsamma som att säga att de
ville ställa sig utanför gemenskapen med Gud, att de egentligen inte ville ha
med honom att göra.

Men gemenskapen med Gud fordrar
också något av oss. Det är en gemenskap som kräver att man slutar stå på
huvudet, sätter ner fötterna på jorden och börjar förhålla sig till världen på
samma sätt som Jesus gjorde.

Att tvätta min nästas fötter,
att tjäna honom eller henne genom de ringaste och mest obetydliga av
handlingar, är mer än bara vackra symboler och goda gärningar. Det är att
anpassa mig efter Guds eget sätt att vara, att låta hans liv – som är kärlek – strömma genom mig. Det är att
låta mig omformas, förvandlas så att jag blir lik honom. ”Gud blev människa för
att människan skulle bli gudomliggjord”, skrev Athanasius. Detta
gudomliggörande kan visa sig i något så enkelt som att av kärlek tvätta en
annans fötter. Att göra gott mot andra, helt enkelt därför att Gud först har
gjort gott mot mig.

”Ge som gåva vad ni har fått som gåva”(Matt
10:8), sade Jesus när han sände ut lärjungarna för att sprida det glada
budskapet. Låt den kärlek som du har tagit emot väcka ett gensvar i dig. Ge den
vidare – alltid och överallt – utan förbehåll och baktanke. Då blir den till ”en
källa (i dig), med ett flöde som ger evigt liv.” (Joh 4:14)

Från Skärtorsdagens GetsemanevakaPalmsöndag

2018 Posted on fre, mars 23, 2018 15:43

Vi har vandrat genom fastetiden med blicken
fäst på Kristus och hör nu maningen att följa honom ännu närmare, och betrakta
den väg han går för att ge oss av det eviga livet, den ständiga glädjen.

Påsken är
navet för vår tro, för hela vår existens som människor och kristna.

Med Palmsöndagen börjar den stilla, heliga veckan. Allt
djupare kommer vi att erfara hur kors och uppståndelse är förbundna med
varandra.

Denna dag hyllar vi Kristus som konung. Vi hör om hur
Jesus kommer ridande på en åsna, som en landsortsbo, beledsagad av en grupp
enkla arbetare. Åsnan är ju ett djur som signalerar fred och ödmjukhet. En
harmlös gest för oss nutida läsare och lyssnare – men ett hemlighetsfullt
tecken för Jesu samtida som ser uppfyllelsen av det som sägs hos profeten
Sakarja: ”Se din konung kommer till dig, Rättfärdig är han, seger är honom
given. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna.” Och folket vet: Nu kommer han
som skall lösa alla ur fångenskapen!

” Fred i himlen och på jorden” – detta är vad Gud vill. Evangeliet
berättar om hur Jesus grät när han fick se Jerusalem från Oljeberget. Han grät
för att folket inte förstod vad som verkligen gav dem fred.

Hela påskmysteriet handlar om Guds trofasthet – Hans oändliga barmhärtighet.LAETARE

2018 Posted on tor, mars 15, 2018 19:14

LAETARE – gläd dig,

har vi sjungit vid inledningen till mässan den fjärde
söndagen i fastan.

Ja, utan glädjen blir inte fastan vad den är menad att
vara.

Den helige Benedikt uppmanar oss att under denna tid ”se
fram emot den heliga påsken med andlig längtans glädje”.

Längtan håller tron, hoppet och kärleken vid liv.

Med trons sköld
släcks alla den ondes brinnande pilar som vill såra vår längtan. Ef 6:16

Och hoppet sviker
oss inte, för Guds kärlek är
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. Rom
5:5

Detta bär och ger näring åt längtan att en dag få se
Kristus sådan han är. 1 Joh 3:2Han som är vår frid

2018 Posted on lör, mars 10, 2018 11:56

Under fastetiden blir den helige Nikolaus av Flües bön
särskilt aktuell:

Min Herre och min Gud,

tag ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.

Min
Herre och min Gud,

ge mig allt som närmar mig till dig.

Min
Herre och min Gud,

tag mig från mig själv och ge mig helt åt dig.

Med denna bön svarar vi på
Herrens kallelse, i tacksam glädje och förundran över att vi år efter år får
öppna oss för hans förvandlande kraft. Paulus säger, efter att han uppmanat oss
att inte anpassa oss efter allt obeständigt som rör sig i världen: ”Låt er
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds
vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” Rom 12:2

Kristus, ”han som är vår frid” Ef 2:14, inbjuder
oss att ärligt urskilja och se de negativa tankar och känslor som står i vägen
för försoning med mig själv och andra.

Vi får bekänna och släppa allt
som fjärmar oss från honom

Vi får ta emot allt som närmar
oss till honom.

Han som är vår frid.Kyndelsmässodag

2018 Posted on fre, februari 09, 2018 16:12

Efter fyrtio dagar av tacksam glädje över Frälsarens
födelse samlas vi i Kapitelsalen för att ljusen skall välsignas och
processionen in i templet – kyrkan ta sin början. ”Också vi har samlats här
därför att vi har lyssnat till Andens röst” sägs i inledningsorden. Ja, vi har
lyssnat, vi har sökt och fortsätter varje dag att söka Gud, att möta Kristus,
finna och känna igen honom ”när han bryter brödet i det heliga mysterium som
hans kyrka firar intill den dag då han återkommer i härlighet, uppenbar för
alla”.

Varje högtid under kyrkoåret bär oss framåt på vägen mot
målet.Epifania

2018 Posted on lör, januari 06, 2018 10:07

Född före morgonstjärnan

och före tidsåldrarna

har Herren, vår Frälsare

idag

uppenbarat sig för folken.

Den första antifonen vid den tidiga morgonbönen, laudes,
sjunger vi medan det ännu är mörkt. Morgonstjärnan är tänd över slätten,
mörkret är inte kompakt över oss.

Före morgonstjärnan föddes Kristus, vår Frälsare, före alla
tidsåldrar och urkaos.

Hoppet om liv.

Idag har han uppenbarat sig för folken.

Idag uppenbarar han sig för oss.Den plats där Gud blir närvarande

2017 Posted on tis, december 26, 2017 15:28

Sedan den första julen är människans hjärta Guds boning.
Där
blir Gud närvarande.
Ordet som en gång blev kött, blev människa i tiden.
Han
som lever i Ordet och i sakramenten,
han vill komma och ta sin boning i våra
hjärtan.

I jultiden måste vi omvända vår blick.

I varje människas ansikte speglas Kristi ansikte.

Varje ansikte är en epifani, en uppenbarelse av den
oändlige Guden.

Sedan årtusenden söker människan en väg för att komma
närmare Gud.

Av egen kraft kan hon inte nå fram till honom. Men Gud
själv beger sig på väg till människan.

Guds Son, Jesus Kristus, är Vägen. Han är den bro som
överbryggar avgrunden mellan Gud och människa.

Inkarnationen är förkunnandet av denna hemlighet.
Människan
finns i Guds hjärta.

”Så har Gud älskat världen…”

Ja, så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son,

för att den som tar emot,

de som tror på honom inte ska gå under

utan ha evigt liv.

Religion är människans sökande efter Gud.

Jesus Kristus är Guds sökande efter människan.Första Advent

2017 Posted on tis, december 12, 2017 19:03

Hela den första adventsveckan inleds morgonens mässa med
orden:

”Till Dig Herre, lyfter jag min själ… jag förtröstar på
dig, svik mig inte…”

När vi hunnit fram till lördagen kommer Profeten Jesaja till
oss med svar och tröst:

Månens skall lysa som solen, och solens ljus ska
bli sju gånger starkare, som sju dagars ljus. Så skall det bli den dag då Herren förbinder
sitt sargade folk och läker såren efter slagen det fått.
Jes 30:26Att vänta

2017 Posted on mån, december 04, 2017 10:09

Under
två månader är Pastor Karl-Heinz Peter från Lippstadt i Tyskland vår präst. Här
ett sammandrag av den predikan han höll den Första söndagen i Advent.

ATT
VÄNTA OCH ANVÄNDA TIDEN

I
vardagen är många av oss väl bekanta med situationer, då det gäller att vänta.
Vi väntar hos läkaren, på apoteket, på banken, i verkstaden. Vi väntar tills
det blir vår tur. Barnen väntar kanske nu på jullovet. Att vänta är inte alltid
lätt. Därför måste man ständigt lära sig att vänta. Den som väntar måste ha mycket
tålamod, liksom inre ro och yttre lugn.

Ofta
får man intryck av att vi helst skulle vilja avskaffa väntandet. Det sägs: Jag
vill ha allt, här och nu. Varför ska man skjuta upp uppfyllelsen av sina
önskningar till senare? Jag vill njuta av mitt liv nu – genast! Vad väntar vi
på? Så talar till och med många vuxna. Snabbare, hela tiden fortare ska det gå!
Vänta inte, nu eller genast! Bara vi inte missa något!

Men
vi ska tänka på: den som kan vänta har målet för ögonen. Väntan måste inte vara
det samma som långtråkighet eller meningslöshet. Man kan använda väntandets tid
till något gott och glädja sig över det som kommer.

En
mor väntar 9 månader på sitt barn. Även Maria väntade på sin son Jesus. Och hon
visste att hela hennes folk väntade på Messias ankomst.

Idag
står vi vid Adventstiden början. Vi väntar på att än en gång få fira Kristi
Födelse. Knappt fyra veckors väntan ligger framför oss. Det är en kort
väntetid. Till det yttre är det mycket
som skall göras och förberedas. Är vi lika förberedda inifrån på Guds ankomst?

När
vi firar jul, har vi inte nått fram till det slutgiltiga målet för vår väntan.
En dag skall Jesus Kristus komma åter – vid tidens slut. Han säger till oss:
”Ni måste räkna med att denna dag kommer! Var därför vaksamma!”

Gud
vill oss väl! Han har omsorg om oss. Därför uppmanas vi idag till vaksamhet! Vi
behöver tänka över våra liv. Vi är inbjudna att göra bruk av vår väntan, att ta
vara på våra dagar – till det goda!

Det
är den första Adventssöndagens budskap: Se noga på hur ni lever, hur ni tar
vara på era dagar!

Låt
oss använda vår tid till att göra gott.

Att
göra gott – det är alltid möjligt!Ta emot

2017 Posted on tor, november 30, 2017 11:08

Ta emot och ge liv


Vi lever av det förgångna

vi lever nu

för framtiden.Gör så att jag kan se

2017 Posted on mån, november 20, 2017 15:34

Bönen ur dagens evangelium:

Herre, gör så att jag kan se…

Ja, Herre, gör så att jag kan se –

Han svarar: Du kan se!

Stäng av det oväsentliga:

öppna dina ögon

gör ditt hjärta berett:

Du kan se!Den gode herden

2017 Posted on fre, juli 14, 2017 10:38

En iakttagelse…

Se ordentligt på Påve Franciskus kors (bilden nedan):

Ser du att det återfunna fåret nästan står upp, det
utstrålar stor glädje:
Min Herde har hittat mig, jag är räddad!

Jag höll på att tappa modet, men Han kom, Han såg mig, Han
tog hand om mig!

Det återfunna fåret vänder huvudet mot flocken: Min Herde
har hittat mig, jag är tillbaka, vi fortsätter tillsammans!

När vår Biskop Anders
tog emot uppdraget från Påven Franciskus och kreerades till kardinal kunde två
av våra systrar vara med i Rom.

Som minne från denna dag
tog de med ett litet kors till varje syster, en avbildning av påvens bröstkors,
hans pektorale.

Man ser den gode herden
gå främst, med det återfunna fåret på axlarna och den helige Ande svävande över
hela hjorden som står bakom honom. En så talande bild av det barmhärtiga
ledarskapet och hjordens sammanhållning runt den sårade.

Alla i hjorden har ansvar
att lyssna till den helige Ande som svävar över dem och som vill bo i var och
ens hjärta. Än är det den ene, än är det den andre som snavar och kanske faller
ner i en skreva. Då behövs de andras hjälp att komma upp.

Det visste den helige
Benedikt. I Regelns kapitel 27 säger han:

”Han (den gode herden) hade ett sådant
medlidande med dess svaghet (det får som gått vilse), att han i sin
barmhärtighet lade det på sina heliga axlar och så bar det tillbaka till
hjorden.Att vittna

2017 Posted on fre, juni 23, 2017 10:59

Att vittna med och utan ord

Under två veckor har vi besök av en medbroder från
Tyskland, P Maurus från kloster Beuron. Bland benediktiner är varje kloster
självständigt och har sin egen särart. Men eftersom den helige Benedikts Regel
utgör grund och rättesnöre för oss varhelst vi lever, är känslan av samhörighet
och igenkännande stor när vi möts.

I rekreationen på söndag kväll, när vi firat Kristi kropps
och blods högtid, samtalade vi om hur man på ett trovärdigt sätt lever det
monastiska livet i dialog med dem som inte är bekanta med vårt livsval. Vi
delade tankar om att Ordet som en gång blev människa i tiden, i Jesus Kristus,
vill fortsätta att bli kött i oss. Ett tecken på det fick p Maurus uppleva i
Blåkyrkan i Vadstena:

Vid den heliga Birgittas skrin föll han på knä och bad. När
han reste sig med ett korstecken upptäckte han två pojkar i åttaårsåldern som
betraktade honom uppmärksamt. De gick fram till bönpallen, föll på knä och
böjde sina huvuden och gjorde ett korstecken precis så vördnadsfullt som de
sett munken göra nyss.

Vi behöver alla se tron levd och praktiserad för att börja
ana något om Guds storhet och närvaro.Halleluja

2017 Posted on lör, april 29, 2017 16:26


Det nya
livets sång

Under veckan
efter påsk, oktaven, har vi varje dag med stor glädje sjungit påskdagens
antifoner. När en vecka gått och påsktiden tar vid, upprepar vi ivrigt
Halleluja i liturgin och färdas med denna lovsång framåt mot pingst. Det
hebreiska ordet Halleluja – lova Herren – lämnas ju ofta oöversatt i liturgin.
Med halleluja sjunger vi det nya livets och den kommande tidsålderns sång! Det
himmelska, det eviga livets sång!

Genom Kristus har vi redan del i det
eviga livet: ”Detta är vad han själv
har lovat oss: det eviga livet”. 1 Joh 2:25. Så kan vi
med frimodighet, hopp och förväntan fortsätta att hämta kraft ur påskens
segerrop:

Kristus är
uppstånden

Sannerligen
uppstånden

Och med andlig
längtans glädje sjunga HALLELUJAStilla Veckan

2017 Posted on lör, april 15, 2017 16:31

STILLA VECKAN

Vandringen med Jesus

I Johannesevangeliet läser vi att lärjungarna frågar Jesus
”var bor du?” Jesus svarar: ”Följ med och se”. Vad kan detta betyda? Det kan
inte enbart handla om att till det yttre gå en väg och se vad som händer. Nej,
jag tror att Jesus vill säga: ”prova att göra som jag, prova att göra avkall på
dina egna önskningar, öva dig i att se mitt ansikte i dem du möter – och se vad
som sker, både med dem du har runt omkring dig, och med dig själv”.

Den judiske filosofen Emmanuel
Levinas (1906-1995) uttrycker detta att leva för andra, i öppenhet, tjänande,
villighet att dela tid, tillgångar och relationer som en ”livsnjutning”. I detta tjänande är människan hemma hos sig själv. Han skriver också att det utgår ett rop från
den Andres ansikte. Att kunna ”höra” detta rop förutsätter ett ansvar och en
respekt för vars och ens unika värde. Då kan vi gå utöver oss själva och det
som sker får en oändlighetsdimension. Som om 1+1=3: I öppenheten för varandra
skapas något mer än bara summan av delarna, det skapar nytt liv. När vi hör
ropet från den Andre hör vi djupast sett Jesus som säger:

”Sök mitt ansikte”, ”följ med
och se var jag bor”, se att jag bor i ditt eget hjärta och i dina bröder och
systrar.

Skärtorsdag

Efter Palmsöndagen och de tre
följande stilla dagarna når vi fram till Skärtorsdagen och den högtidliga
mässan till minne av nattvarden. Efter mässan går processionen till
Kapitelsalen och sakramentet placeras på ett tillfälligt altare.

När altaret därefter kläds av
i kyrkan medan Psalm 22 läses, blir Jesu avklädande och övergivenhet i
Getsemane tydlig oss. Hans ja, hans överlåtelse till Faderns vilja begrundar vi
under nattens tysta timmar.

Långfredag

Jesus hängdes upp på korset. Han led och dog – för dina
synder och mina – för en sargad och sårad värld. ”Vid sjätte timmen kom ett
mörker över hela landet”

står det. Allt blev mörkt… Då brast
förhänget i templet i två delar,
uppifrån och ända ner
: och Guds oändliga barmhärtighet blev
uppenbar.

Inför det avklädda altaret i kyrkan råder stillhet.Påskafton

Kristus dog för oss… och idag väntar vi.

Men hur ser vår väntan ut? Är den full av hopp och
förtröstan, eller är det sorg, rädsla och osäkerhet som dominerar i vårt inre?

Vad är det egentligen som väger tyngst i våra liv – vilken
är den fasta punkt kring vilken våra tankar, vår längtan och vårt hopp
verkligen kretsar? Är det tilliten till Guds godhet och barmhärtighet, trots
hans så ofta skenbara frånvaro, från såväl våra hjärtan som från världen
omkring oss– eller är det den existentiella rädsla och otrygghet som får oss
att sluta oss in i oss själva, som stänger in oss i jagets kvävande fängelse?

Är vi, likt Judas, så överväldigade av hopplöshet inför vår
och hela världens synd och mörker, att vi förtvivlar och till och med skadar
oss själva – eller väntar vi, likt Maria, fulla av förtröstan, trots all den
smärta som syndens härjningar har fört med sig?

Lyfter vi hoppfullt upp blicken och spanar ut i mörkret för
att se gryningsljusets första strålar, eller har vi stängt våra ögon för det
ljus som nalkas?


Hur våra liv än ser ut, så är vi aldrig långt borta ifrån
Guds ansikte. Hans blick vilar alltid på oss. Ibland sorgsen och ibland
strålande av glädje – men alltid kärleksfull.

”Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller
sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.” Gud är oss
närmare än vi är oss själva, han känner oss utan och innan. Vilken oerhörd
källa till trygghet och förtröstan – om det är till honom som vi satt vårt
hopp.

”Herre, var undgår jag din ande, vart flyr jag för ditt
ansikte? Gick jag till vila ytterst i havet, så skulle du leda mig även där och
din högra hand fatta mig.” Gud har inte lämnat oss övergivna, även om vi ibland
– kanske ofta – undrar var han är, undrar varför han inte visar sig, undrar
varför han inte ställer världen till rätta.

Även om vi, likt lärjungarna, har förrått honom, förnekat
honom, övergett honom – eller bara tagit honom för given och brustit i
tacksamhet – så finns det ingen anledning att förlora hoppet, ingen anledning
att förtvivla.

Våra liv – ja, själva vår existens – talar om närvaron av
Guds allomfattande kärlek – den kärlek som inte vet av några gränser, den
kärlek som gick i döden för oss, som lät sig spikas upp på ett kors för vår
skull, den kärlek som frivilligt tog på sig all världens synd och skuld, och
som lät sig överväldigas av ondskans mörker. Och det för vår skull han gjorde
det, för att vi skulle bli helade.

Gud vill inte straff och undergång, han vill att vi skall
vända om och få leva. Vända oss om. Vända oss bort från det förtvivlans och
hopplöshetens mörker som omsluter oss då vi rädda stänger in oss i oss själva,
in bakom jagets trygga murar som skiljer oss från varandra och som gör vår
nästa till en främling. Han vill att vi skall vända blicken utåt, bort från
vårt eget lilla räddhågsna jag och istället se på lågan som närmar sig och som
skingrar mörkrets skuggor.

Påskljusets låga
nalkas, flamman som förebådar uppståndelsens morgon. Ljuset som vittnar om att
livet inte blir utsläckt, blott förvandlat. Och ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte övervunnit det – kan inte övervinna det.Stilla glädje

2017 Posted on lör, april 08, 2017 16:13

Efter moder
Birgittas hemgång sände oss vänner nedanstående text, hämtad ur boken Letters and papers from prison av
Dietrich Bonhoeffer.

När vi nu
närmar oss Stilla Veckan vill vi gärna dela den med fler, eftersom den talar om
den tomhet som inbjuder oss till djupare gemenskap med Kristus.

”Det finns
ingenting som kan ersätta frånvaron av någon vi älskar, och man borde inte ens
försöka. Man får helt enkelt hålla ut och acceptera det som är. Vid första
anblick verkar detta mycket svårt, men det är på samma gång en stor tröst. För
i samma utsträckning som tomheten verkligen förblir innehållslös så förblir man
därigenom förbunden men den andre. Det är fel att säga att Gud fyller tomheten.
Gud fyller den alls inte, utan låter den tvärt om förbli just innehållslös, och
hjälper oss därigenom att bevara – även i smärtan – den genuina gemenskapen. Det
är till och med så att ju vackrare och mer fullödiga minnena är, desto svårare
blir skilsmässan. Men tacksamhet förvandlar minnenas plåga till en stilla
glädje. Man bär det som var underbart i det förgångna inte som ett törne utan
som en dyrbar gåva djupt inom sig, en dold skatt om vilken man alltid kan vara
förvissad.”

Dietrich
BonhoefferKyndelsmässodagen 2017

2017 Posted on tis, februari 07, 2017 16:28

Nu har julcykelns sista högtid firats med Kyndelsmässodagen.
Efter Epifania har vi för vana att bära den halmfyllda krubban med Jesusbarnet,
som sedan julnatten stått på kortrappan framför altaret, till kryptan. Där,
under bilden av Maria, har den sedan stått.
På ”vår” bild av Moder Maria är ju hennes ögon halvslutna. När krubban
ställs där under har man intrycket att hon inte ett ögonblick släpper Jesus med
blicken. Så blir det en god hjälp till bön för oss under denna tid.

Före ingångsprocessionen till högmässan välsignades ljusen
som ska brinna i kyrkan under året, och vi påmindes i inledningsorden om att vi
där får möta, finna och känna igen Kristus ”när han bryter brödet i det heliga
mysterium som hans kyrka firar intill den dag då han återkommer i härlighet,
uppenbar för alla.”Epifania 2017

2017 Posted on lör, januari 07, 2017 18:54


VID
KRUBBAN

Epifania
2017

”Han som ville födas åt oss ville inte att vi skulle vara
okunniga om honom” säger Petrus Chrysologus, och fortsätter sin begrundan över
de vise män som funnit vägen till Betlehem:

”Idag finner den vise, som sökte den Strålande bland stjärnorna, i krubban den
gråtande.

Idag förundras den vise över den Lysande, lindad i bindor,
honom som han förut erfor som den dunkle bland stjärnorna.

Idag betänker med djup vördnad den vise vad han ser i
krubban:

På jorden himlen,

på himlen jorden.

I Guden människan,

i människan Guden,

och honom som ej ens hela världen kan rymma

innesluten i en enda kropp”.Josef bjuder oss välkomna

2016 Posted on tor, december 29, 2016 11:21

Inför den Evige som kommit till jorden

får vi stå dessa juldagar,

med den Helige som lever med oss på jorden

får vi gå in i det nya året 2017,

må Hans välsignelse följa oss alla på jorden.

Varje år skapas här i klostret ett särskilt julmotiv, som
fästs på ett ljus. I år möter oss Josef, som står i dörren till det enkla
stallet: han bjuder oss att böja nacken för att kunna stiga in. Där inne har
Maria lindat barnet som bär hela världen, han som är Fridens konung och
alltings upphov.

Med henne begrundar vi:

Ordet har blivit människa och bott ibland oss.

Ordet som bär oss.

Ordet som när oss på vandringen.

Ordet som aldrig tystnar utan som skall ljuda till tidens
slut.Andra Advent

2016 Posted on ons, december 07, 2016 15:05

Andra Advent

Kollektbönen den andra söndagen i
Advent slår an tonen för hela veckan:
”Allsmäktige och barmhärtige Gud,
Låt inget här på jorden hindra oss
att skynda din Son till mötes,
utan led oss med din himmelska vishet
till fullkomlig förening med honom,
din Son Jesus Kristus vår Herre…”

***

På mångahanda sätt har Herren talat.
Han talar än i dag: stilla, men
oavbrutet.
Kommer jag att höra med vidöppna öron?
Eller förstöra det som fötts i mig?

JESUS, Ordet som har blivit kött
talar till mig;
genom Skriften, genom bönen
och mitt eget hjärtas längtan.
Genom andras ord och erfarenheter som
möter mina.
Bönen stiger upp i mig:
”Öppna Herre mitt inre för din
närvaro”.Advent

2016 Posted on ons, november 30, 2016 16:14

ADVENT

Var
vaksamma, var beredda hörde vi under den första Adventssöndagen.
”Herren
skall komma, han skall inte dröja” har vi sjungit i tidebönerna.
Han skall
komma med ljus, med tröst till dem som sörjer, med kraft till de trötta.

Evangelietexten
talar om två män som arbetar ute på åkern, den ene tas med, den andre lämnas
kvar. Två kvinnor mal på samma kvarn. Den ena tas med, den andra lämnas kvar.

En svår
text: vad menas med detta?

Pastor
Karl-Heinz Peter som gästar oss gav oss följande tanke:
”Texten beskriver inte enskilda människors öden, det skulle motsäga att Gud är
en älskande och omtänksam Fader. Istället talas det om två tillstånd. Den som är försonad med sig själv och sina
medmänniskor är lätt, genomskinlig och kan resa sig och gå in i himmelriket då
porten öppnas. Den som däremot är fången i många konflikter och spänningar är
ogenomtränglig, tung, svårmodig. Han sitter fast, kan inte resa sig – och blir
kvar.”

Gud vill
befria oss från allt som håller oss bundna och orörliga. Han har upprättat ett
förbund med oss: vi får bli delaktiga av det: ”Min båge ställer jag bland molnen.
Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden”. 1 Mos 9:13Barmhärtighet

2016 Posted on sön, oktober 30, 2016 15:56

De
sju barmhärtighetsverken idag

I bullan ”Misericordiae
vultus”
uppmanar påven Franciskus de troende att under barmhärtighetens år
upptäcka ”barmhärtighetsgärningarna” på nytt. Vilka är särskilt viktiga idag?

År 2007 sände biskopen
i Erfurt, Joachim Wanke ut frågan i sitt stift, och av de svar som inkom
sammanställdes ”De sju
barmhärtighetsverken idag”.

En människa säger:

Du
hör hemma här

Jag
lyssnar på dig

Jag
talar gott om dig

Jag
går ett stycke väg med dig

Jag
delar med dig

Jag
besöker dig

Jag
ber för dig

Vi ser att dessa
verk är formulerade på ett annat sätt än de traditionella
barmhärtighetsgärningarna. Det står inte allmänt ”besöka de sjuka”, utan mycket
konkret: ”Jag besöker dig”. Det blir inte bara en uppmaning något ”man borde”
utan en personlig utmaning.

Var och en av oss
vet hur gott ett vänligt ord och tecken på tillgivenhet gör oss. Vi har
möjlighet att ge varandra det, om vi går genom dagen med vaken uppmärksamhet
och möter varandra med varsamhet.

Du hör hemma här

Även om du inte är ”inne”, och inte kan ”hänga med”: För
Gud är du dyrbar och värdefull, och det vill jag låta dig känna.

Jag lyssnar på dig

Även om mycket annat pockar på min uppmärksamhet och jag
helst skulle vilja tala själv, eftersom jag är alldeles proppfull:

Du är viktig för mig! Och detta vill jag visa genom att
lyssna uppmärksamt.

Jag talar gott om dig

Även om de andra skäller, och jag tycker att det är svårt
att inte göra detsamma trots att jag känner till dina svagheter:

Jag är medveten om ditt värde! Därför vill jag se det goda
i dig och tala om det.

Jag går ett stycke väg med dig

Även om det kostar mig något, även om jag har tillräckligt
med egna sorger och bekymmer och själv måste söka min väg:

Jag vill ge dig närhet och därför beledsagar jag dig.

Jag delar med dig

Även om jag själv inte har så mycket och därför får försaka
något, och dessutom inte vet hur du kommer att reagera på det:

Jag vill låta din nöd beröra mig, och därför ger jag dig
något av mig själv.

Jag besöker dig

Även om jag har ont om tid, och måste göra en extra
ansträngning. Även om det finns så mycket annat som också borde göras:

Du ska veta att någon har tänkt på dig. Därför går jag dig
till mötes.

Jag ber för dig.

Även om det är främmande för dig och det kostar mig mod att
säga det till dig -Och även om du knappt kan tro det:

Gud har en plan för ditt liv, och jag ber att du i denna
plan skall upptäcka hans kärlek.

Denna konferens höll M Katarina den 22 oktober 2016 och den utgick från en text av Abbedissan i Abtei Varensell, Tyskland, M. Angela Boddem OSB som i sin tur har inspirerats av Sr M. Caja Bernhards text (Ur: Begegnung –
Zeitschrift aus Schönstatt für Frauen 2/2007.Ingenting

2016 Posted on lör, oktober 01, 2016 16:15

Ingenting får således gå före gudstjänsten. RB 43:3

Genom de murade korsen i läktarskranket
i vår klosterkyrka kan man ana något
litet av altarrummet. Här i Kyrkan återvänder vi ständigt till centrum.

Tillsammans, sida vid sida,
står vi i koret och lovsjunger Honom som är sann Gud och sann människa. Vi ber
och lovsjunger tillsammans med hela Kyrkan, med Maria Guds Moder och alla
helgon. Vi ber för dem som anförtrotts oss, liksom för dem som inte själva
förmår be och lovsjunga.

På bilden verkar det mörkt på
den här sidan, men genom korspassagen öppnar och vidgar det sig mot ljuset. I
mörkret blir även minsta ljus synligt. Så kan det också vara i vårt liv. I
mörkret öppnar sig plötsligt livet, ett Ord lyfter och talar till oss, en börda
lättar. Vi söker Gud, och varje gång vi funnit Honom återstår det så mycket mer
att söka efter. Vandringen fortsätter, den pågår.Aldrig misströsta

2016 Posted on lör, september 17, 2016 15:50

Aldrig misströsta om Guds barmhärtighet.
(RB 4:74)

Gud
ger oss varje dag del av sitt
liv och sin barmhärtighet. Han
stöder oss när vi vacklar, lockar oss ut ur modlöshet, leder och uppehåller oss
när kraften tryter.

I Kristus har Gud visat att
han har ett hjärta fyllt av kärlek.

I vardagen kan det vara lätt
att tappa perspektivet, att fastna i problem, tillkortakommande och
besvikelser. I ordet från den helige Benedikts Regel finns det ett stort hopp.
Rakt igenom allt och med i allt finns Gud med oss.

”I Honom är det vi lever, rör
oss och är till” (Apg. 17:28).

Han överger oss aldrig.Varje kväll

2016 Posted on mån, augusti 01, 2016 11:15

Varje kväll hör vi läsningar ur Bibeln i vigilian.

Varje kväll talar någon av alla dem som genom Kyrkans långa
historia begrundat Ordet till oss genom sina efterlämnade skrifter: nyligen
lyssnade vi till Julianus, en munk i benediktinklostret Vézelay. Även om han
dog omkring 1160, kan vi känna igen samma längtan hos oss som han ger uttryck
för. Han säger i en predikan:

”Ordet kommer till de tysta… Han som många gånger och på
många sätt talade till fäderna genom profeterna, talar nu till oss, om vi genom
att tiga visar honom respekt.

Må, det är min bön, Herrens ord även nu komma till dem som
tiger. Må vi höra vad Herren Gud säger till oss, i oss.”Idag

2016 Posted on lör, juli 09, 2016 10:36

”I dag, om ni får höra hans
röst, må ni inte förhärda era hjärtan”
(RB Prol.10)

Texten är
hämtad från Ps. 95:7-8 och används i officiet varje dag.

Idag – det
lilla ordet som gör GUDs eviga handlande närvarande i detta nu. Det signalerar
en varaktig aktualitet. Varje dag väcker han vårt öra att höra på en lärjunges
vis – en lärjunge lyssnar ju för att följa det han hör.

Guds
inbjudan finns.

Hör vi den?

Svarar vi?Omvändelse

2016 Posted on ons, juli 06, 2016 08:34

Så skall du genom
lydnadens möda återvända till honom, som du genom olydnadens tröghet gått bort
ifrån. (RB Prol. 2)

Återvända betyder omvändelse. Här handlar det om, att likt
den förlorade sonen (Luk. 15.) komma till besinning eller ordagrant ”gå in i
sig själv”, för att se och uppfatta sanningen.

Olydnadens tröghet – passivitet som kan resultera i andlig
ruin.

Det yttersta målet för det monastiska livet och för all
andlig strävan är förening med Kristus. Att söka Gud fordrar hjärtats
omvändelse och ändring av vårt liv. När vi har omvänt oss, så fortsätter vi
framåt och denna rörelse skall leda oss från att ha varit frånvarande till att
vara närvarande i nuet och hos Kristus.Lyssna

2016 Posted on mån, juli 04, 2016 10:48

Lyssna, min son, till
Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders
förmaning och fullfölj den i handling. (RB Prol. 1)

Att lyssna är nyckeln till andlig växt. ”Var noga med hur ni
lyssnar…” skriver evangelisten Lukas (8:18).

Lyssnandet hör till det monastiska livets livshållning;

att lyssna till Ordet, till Regeln, till varandra och till världen runt omkring.

Lyssna – ta emot – och svara – det är vad vårt monastiska liv
handlar om.Jesu Hjärta

2016 Posted on ons, juni 01, 2016 15:09

”JAG är det
levande brödet som har kommit ner från himlen”, säger Jesus. ”Den som äter av
det brödet ska leva i evighet”.

Detta löfte finns
med oss på ett särskilt sätt under den vecka som följer efter Kristi Lekamens
och Blods högtid. Jesus har givit och han ger sig själv åt oss – och detta bröd
räcker till alla, genom alla tider, ända in i vår tid.


Artur har i
år gått till sin första kommunion. Han bär fram brödet som ska förvandlas till
det bröd som ger oss evigt liv.


Under juni
månad, efter att vi firat Pingst och Kristi Lekamens och Blods högtid, får vi,
på ett särskilt sätt, vända oss till Jesu Allraheligaste Hjärta.

Jesu Hjärta
är sinnebilden för den gränslösa kärlek som Gud oupphörligt låter strömma över
oss. Under Barmhärtighetens år ber vi om att kunna ta emot denna gåva, att
kunna öppna oss för den, så att våra liv blir allt mer formade av den.

Anders Ekenberg
har översatt 1300-talshymnen Iesus
Christus, nostra salus.
Den sista versen lyder:

Här ges
läkedom, försoning.
Du i oss vill
ta din boning.
Föd oss,
bär oss, led oss nu,
för oss ur
mörkret till ditt ljus.Pingstnovena VII

2016 Posted on lör, maj 14, 2016 15:30


PINGSTNOVENA
I dag vänder vi oss direkt till den Helige Ande i vår bön
med den sjätte versen av Veni Creator Spiritus:

Gud
Fadern du oss känna lär

och
vittnesbörd om Sonen bär.

Du
visar oss Guds härlighet

i
evigheters evighet. Amen.

“GUDs kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den
helige Ande”
sjunger vi denna dag. Vi sjunger det om och om
igen, sjunger oss in i tron och hoppet.

“ Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har
ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande” Rom 5:5.

Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och
fullt, säger vår tro. Sedan pingstdagen är det rike som Kristus förkunnat öppet
för dem som tror på honom.Pingstnovena VI

2016 Posted on fre, maj 13, 2016 09:42

PINGSTNOVENA
Hymnens femte vers har vi med oss
under denna dag. En aning av långfredagens hemlighet dröjer sig kvar: Herren
Jesus har varit lydig till det yttersta, döden på ett kors och templets förlåt
har rivits itu. Allt är tyst – påskaftonens tystnad finns i oss när vi ber:

Vår
fiende ifrån oss driv,

med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Jesus ser på oss som väntar på den
helige Ande och säger:

FRID lämnar jag efter mig år er Min
frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger…Pingstnovena V

2016 Posted on tor, maj 12, 2016 11:54

PINGSTNOVENAPingstnovena IV

2016 Posted on ons, maj 11, 2016 14:23

PINGSTNOVENA

Det är onsdag under pingstnovenan
och dagens antifon till Marias lovsång är hämtad ur Johannes evangeliet. Där
talar Jesus direkt till oss:

“När Hjälparen kommer, som jag
skall sända ifrån Fadern: Sanningens Ande, som utgår av Fadern, så skall han
vittna om mig, halleluja”.

Den fjärde versen ur Veni Creator Spiritus begrundar
vi under dagen. Att dröja vis denna hymns text förenar
oss på ett särskilt sätt med Maria, vår moder, som presenterar sig som Herrens
tjänarinna och som låter sig tas i bruk av den helige Ande.

Ditt
ljus i våra hjärtan tänd,

från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och
själ.Pingstnovena III

2016 Posted on tis, maj 10, 2016 11:30


PINGSTNOVENA
Med den tredje versen ur Veni Creator Spiritus vidgas
våra hjärtan:

Med
dina goda gåvor sju

Guds nådeverk fullbordar du.

Du lär med skilda tungors ljud

all världens folk att prisa Gud
.

Bara Guds helige Ande kan ena och
förena och vill föra oss in i trons, hoppets och kärlekens gemenskap. Han drar
oss till den “kärlek som aldrig tar slut” ( 1 Kor. 13:8), vill att vi lyfter
våra hjärtan till honom och låter oss fyllas.
Så kan vi följa kyrkofadern
Ambrosius i spåren som säger:

“Livet är att vara tillsammans med
Kristus:
där Kristus är, där är livet.
Där livet är, där är riket”.Pingstnovena II

2016 Posted on mån, maj 09, 2016 12:18


PINGSTNOVENA
Den andra versen i Veni Creator Spiritus vill
föra oss vidare på vägen. Vi går i skolan för att bli allt mer rustade i
tillit. Den helige Ande både tröstar och lär oss det vi behöver för att
urskilja Guds närvaro överallt. Hans kärlek är som den rena källan, ogrumlad
och sann.

Du tröstare och ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa evigt klar.

Och vi ber: Herre, giv oss alltid
det rena vattnet från din eviga källa som aldrig sinar!Pingstnovena I

2016 Posted on sön, maj 08, 2016 16:08


PINGSTNOVENA

Under tiden mellan Kristi himmelsfärds dag och
pingsten ber vi varje dag om att den helige Ande ska utgjutas över oss, hela
Kyrkan och varje människa som törstar och längtar efter liv och mening. Vi ber
varje dag med en vers ur den gamla hymnen Veni Creator Spiritus. Den
har sjungits av de troende sedan 800-talet: den sägs vara skriven av Hrabanus
Maurus (776-856).

När man under kyrkans historia behövt anropa Gud om hjälp
tröst och ledning har man tagit orden i sin mun, och på nytt och på nytt fått
erfara att Herren är nära och vill hjälpa oss på vägen.

Den första versen
lyder:

Kom Skaparande med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen
bered.

Herren har lovat att komma och ta
sin boning i oss. Genom dopet har vi blivit “bebodda”. Anden kommer så stilla
och viskar i våra hjärtan att vi ingenting behöver frukta.Marias månad

2016 Posted on lör, maj 07, 2016 20:06


Av
hävd är maj

Marias
månad

I kväll har vi bett den lauretanska litanian i vår
blomstrande trädgård. Det är en bön som de troende ber när de vill uttrycka
sin kärlek till hela Treenigheten och visa sin tacksamhet till Maria för hennes
JA till att bära Jesus, vår Frälsare in i världen. Vi ger henne de vackraste
namn vi kan tänka ut:

Du
Kristi Moder.

Du
Moder till vår Frälsare,

Du
visa Jungfru,

Du
de bedrövades tröst

Vishetens
säte

Orsak
till vår glädje

Du
morgonstjärna —Gångedag

2016 Posted on ons, maj 04, 2016 15:35

GÅNGEDAG

har vi hållit
idag. Sedan medeltiden har man under dagarna mellan 6:e påsksöndagen och Kristi
Himmelsfärds dag gått ut i procession med kors, ljus och vigvatten för att välsigna
sådden och be om en god skörd.

När vi gick
ut efter mässan sken solen varmt, fåglarna sjöng och vi gladdes över alla träd
som vecklar ut sina blad och blommorna som slår ut. Pater John McCormack, som
efter 47 prästår firade denna gudstjänst för första gången (bruket försvann
under reformationen i England) viskade till sakristanen med vigvattnet: ”Vad
ska jag välsigna?” Hon viskade tillbaka: ”Skvätt åt alla håll!”

Nu är vår
trädgård, grönsakslanden och åkrarna runt klostret välsignade: ja hela Omberg
välsignat!Påsken fortsätter

2016 Posted on mån, april 11, 2016 10:46

Det blåste hårt och vågorna gick höga kommer vi att höra i
Evangeliet, Joh. 6:16-21.

Det var redan mörkt, lärjungarna kämpade och rodde. Då får
de se Jesus komma gående på sjön – och de blev rädda.

Vad säger Jesus? Det enda som behövs:

”Det är jag. Var inte rädda…”

”Och med ens var de framme”.

När fruktan viker – då är vi framme.St Benedikts dag

2016 Posted on tor, april 07, 2016 10:59

SANKT BENEDIKTS DAG

I helgonkalendern infaller festdagen för vår ordensfader
den 21 mars. Eftersom det var måndagen i Stilla veckan i år, försköts firandet
till den 5 april. Vid den högtidliga högmässan mindes vi att det år 25 år sedan
vår Syster Ansgaria avlade sina löften och band sig till
vår gemenskap. Vid altaret sjöng hon nu på nytt professången Suscipe:

”Mottag
mig, Herre, efter ditt ord,

så att
jag får leva

och
låt mig inte komma på skam med mitt hopp”

Herren är den som kallar oss till sig, och vi får nåden att
svara med att ge våra liv. Han ser vår längtan, hör vår bön om liv och ger oss
ett levande hopp!

I dagens texter belystes detta:

Abraham fick löftet om att Herren skulle sörja för honom:
”Gå ut… bort till det land jag skall visa dig! 1 Mos 12:1.4a

Paulus uppmanar oss till den sanna glädjen, den som har
sitt fäste i hjärtats djup och inte bara är det snabbt övergående ”gapskrattet”
som Benedikt varnar för. I stället säger Paulus i Fil. 4:4-9: ”Gläd er alltid i
Herren. Så skall Guds frid som är värd mera än allt ni tänker ge era hjärtan
och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Den sista versen i dagens läsning från Johannesevangeliet
återger Jesu ord till sin Fader: ”Jag har gjort ditt namn känt…för att den
kärlek du älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem”: Joh.17:26. Detta är
den drivkraft till den ”goda iver” som Benedikt önskar att hans nunnor och
munkar skall besjälas av.

25 år – det är en lång tid i en ung systers liv! Vår syster
Ansgaria vågade ta steget över klostertröskeln. Genom henne utmanas vi alla att
till att leva inkarnationen följder: Gud har blivit människa. Vår kallelse
förverkligas i bön och arbete, i tillbedjan och handfast insats i både
klostergemenskapens och andra människors tjänst.

Tillsammans söker vi Gud: upptäcker hans spår överallt!

Vid altaret, tätt intill påskljuset, upptäcker vi den
Uppståndne som är mitt ibland oss.Påsk 2016

2016 Posted on mån, mars 28, 2016 15:33

ANNANDAG
PÅSK

Varje år drabbas oss texterna om Jesu död och uppståndelse
på nytt. På påskaftonen gladdes vi på nytt över den fornkyrkliga predikan, som
berättar om hur omtumlad Adam blev i dödsriket när den Uppståndne kom för att
befria honom och Eva ur döden.

Kanske vi inte blir lika omtumlande: ändå stärks vår tro av
det årliga påskfirandet och vi får lita på att det beskriver det skeende som
togs sin början vid världens skapelse. Det är också vår egen alldeles personliga
och synnerligen gemensamma historia.

Vi får vara med i samma skara som alla våra medvandrare på
trons väg:


Med kvinnorna som skyndade till graven i
gryningen för att smörja Jesu kropp med välluktande olja och fann att stenen
redan var bortvältrad.


Med ängeln som förkunnade för dem att Herren
var uppstånden och att han lever: något som aldrig någonsin skett förut – och
de såg ju att graven var tom och att svepningen låg där-


Med Maria Magdalena, som mötte Herren och som
trodde att det var trädgårdsmästaren och som kände igen honom när han sa hennes
namn.


Med Petrus och de andra lärjungarna, som inte
trodde på kvinnorna, utan som själva måste springa till graven för att låta sig
övertygas


Med de två lärjungarna på väg till Emmaus,
fyllda av tvivel, rädsla och sorg, som Herren slog följe med och utlade
Skrifterna för – och vilkas ögon öppnades så att de kunde förstå, känna igen
honom och tro


Med Tomas Tvivlaren (den längtande, ärlige) som
skakad bekänner: Min Herre och min Gud…

Den
Uppståndne visar sig på ständigt nya sätt för oss. Han vill ett enda:
befria
oss från rädsla och tvivel!

KRISTUS, Herren, är uppstånden,
han är sannerligen uppstånden:

HALLELUJA!Nästa »